Skip to content

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

  • narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • black color
  • cyan color
  • green color
  • red color
Početna PDF Ispis E-mail

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Županija Splitsko-dalmatinska i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 14 045 km2, a od toga 4 572 km2 kopna, 16 gradova i 39 općina).

Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 13 Domova zdravlja (Brač, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Trogir, Vis, Vrgorac i Brodosplit).

Pružanje zdravstvene zaštite je organizirano kroz Odjele unutar Doma zdravlja (Opća medicina, Dentalna medicina, Radiologija, SKZZ).

Dom zdravlja zapošljava preko 550 djelatnika (a od toga više od 450 zdravstvenih djelatnika), a u prostorima koje Dom zdravlja daje u zakup (najam) radi još preko 700 zdravstvenih radnika.

Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada i laboratorijsku dijagnostiku. Osim ovih djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge koje spadaju u djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite – RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Također Dom zdravlja ima i tri djelatnosti koje su inače sastavni dio bolničke zdravstvene zaštite – hemodijaliza (peta po veličini dijaliza u RH), stacionari (44 kreveta ugovorena sa HZZO-om) i rodilišta (trenutno radi jedno rodilište u Sinju).