Dom zdravlja - NATJEČAJI

Naslovna - NATJEČAJI

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije

NATJEČAJI
DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru/tehničara/dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:


ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/tehničar na Šolti - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

17. rujan 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:


NEODREĐENO radno vrijeme

'Prvostupnica sestrinstva u Omišu - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

14. rujan 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru/tehničara/dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA/DENTALNI ASISTENT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:


ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

14. rujan 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeće radno mjesto:


ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/tehničar opće njege u Komiži - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

07. rujan 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine u Grohotama - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE U GROHOTAMA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj radno mjesto:

ODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine, Grohote: Preuzmite prijavu

31. kolovoza 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist radiologije, Makarska: Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist ginekologije, Split: Preuzmite prijavu

01. kolovoza 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist obiteljeske medicine, Sućuraj: Preuzmite prijavu
'Doktor medicine - specijalist radiologije, Sinj: Preuzmite prijavu

26. srpnja 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist obiteljeske medicine, Sućuraj: Preuzmite prijavu
'Doktor medicine - specijalist radiologije, Sinj: Preuzmite prijavu
'Doktor medicine - obiteljeske medicine, Slivno: Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine, Hvar: Preuzmite prijavu

16. srpnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaji na neodređeno i određeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme

'Doktor dentalne medicine u Sinju' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Doktor dentalne medicine u Žrnovnici' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Doktor medicine / Specijalist obiteljske medicine u Imotskom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Doktor medicine / Specijalist obiteljske medicine u Sućurju' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/Tehničar opće njege/Dentalni asistent u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/Tehničar opće njege/Dentalni asistent u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
- PREDNOST ima kandidat koji je obavljao iste poslove u istoj ambulanti u Splitu
'Medicinska sestra/Tehničar u Imotskom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
- PREDNOST ima kandidat koji je obavljao iste poslove u istoj ambulanti u Imotskom

29. lipnja 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI HVAR

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeće radno mjesto:


'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

06. lipnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI HVAR

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:


'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

22. svibnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine, određeno radno vrijeme, Hvar

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
DOKTOR MEDICINE / SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

'Doktor medicine ili specijalist obiteljske medicine na neodređeno radno vrijeme u Marini' Preuzmite prijavu

18. svibnja 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent u Splitu - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

14. svibnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaji na neodređeno i određeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Specijalist ginekologije na neodređeno radno vrijeme u Imotskom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist pedijatrije na neodređeno radno vrijeme u Kaštel Starom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist radiologije na neodređeno radno vrijeme u Makarskoj' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme:
'Specijalist ginekologije na određeno radno vrijeme u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist pedijatrije na određeno radno vrijeme u Makarskoj' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist pedijatrije na određeno radno vrijeme u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

04. svibnja 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPECIJALIST GINEKOLOGIJE U TROGIRU

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:

'Specijalist ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme: ' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

16. travnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine, određeno radno vrijeme, Hvar

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: DOKTOR MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

'Doktor medicine na određeno radno vrijeme u Hvaru' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

23. ožujka 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTA U JELSI

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:

'Fizioterapeut u Jelsi - određeno radno vrijeme-zamjena: ' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

20. ožujka 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za dr dentalne medicine, neodređeno radno vrijeme, Podstrana

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: DR. MED. SPECIJALIST INTERNE MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:

'Dr. med. specijalist interner medicine' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

20. ožujka 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za slijedeća radna mjesta:

'Specijalist radiologije u Makarskoj - neodređeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist pedijatrije u Kaštel Starom - neodređeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist ginekolog u Imotskom - neodređeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra / tehničar u Jelsi - određeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

28. veljače 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za dr dentalne medicine, neodređeno radno vrijeme, Podstrana

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: DR. MED. DENTALNE MEDICINE
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR/DENTALNI ASISTENT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na neodređeno radno vrijeme u Podstrani:

'Dr. med. dentalne medicine' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

26. veljače 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST PEDIJATRIJE - MAKARSKA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:
'Specijalsist pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme' - Prijava potrebe za radnikom

Preuzmite prijavu

07. veljače 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA - JELSA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:

'Medicinska sestra opće njege u Jelsi' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

02. veljače 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST PEDIJATRIJE - MAKARSKA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:
'Specijalsist pedijatrije u Makarskoj' - Prijava potrebe za radnikom

Preuzmite prijavu

25. siječanj 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

ODLUKE O IZBORU SPECIJALIZANATA

Na slijedećem linku su Odluke o izboru specijalizanata za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te radiologije po natječaju od 14. svibnja 2017. godine:

Sve odluke po 'Natječaju'

18. siječnja 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - JELSA - SELCA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:

'Medicinska sestra/tehničar opće njege u Jelsi' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

'Medicinska sestra/tehničar opće njege u Selcima' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

27. prosinac 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA - JELSA - SELCA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra opće njege', na određeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom u Jelsi Preuzmite prijavu

Prijava potrebe za radnikom u Selcima Preuzmite prijavu

13. prosinac 2017.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST INTERNIST

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za radno mjesto:

Doktor medicine - specijalist internist, Imotski, određeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

05. prosinac 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologa-Split, specijalist radiologije-Makarska, specijalist radiologije-Makarska i specijalist pedijatrije-Split

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST GINEKOLOGIJE-SPLIT, SPECIJALIST RADIOLOGIJE-MAKARSKA, SPECIJALIST PEDIJATRIJE-MAKARSKA I SPECIJALIST PEDIJATRIJE-SPLIT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekologije, Split, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu
Doktor medicine - specijalist radiologije, Makarska, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu
Doktor medicine - specijalist pedijatrije, Makarska, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu
Doktor medicine - specijalist pedijatrije, Split, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu

04. prosinac 2017.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA: SPECIJALIST GINEKOLOGIJE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE I MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaje za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekologije, Imotski, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja
Doktor medicine - specijalist pedijatrije, Kaštel Stari, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja
Magistar medicinske biokemije, Makarska, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

30. studeni 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR - JELSA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra/tehničar' u Jelsi, na određeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

30. studeni 2017.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za radno mjesto:

Medicinska sestra / tehničar, Trilj, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

18. listopad 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru 7 tehničara u Trilju na neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, dentalnog asistenta

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR / DENTALNI ASISTENT - KOMIŽA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent' u Komiži, na neodređeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

05. listopada 2017.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA: SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaje za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekologije, Imotski, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja
Doktor medicine - specijalist pedijatrije, Kaštel Stari, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

02. listopad 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru (tehničar) i dentalni asistent

NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU (TEHNIČARA)

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra (tehničar)' u Splitu i radno mjesto 'Medicinska sestra (tehničar)-dentalni asistent' u Starom Gradu, na neodređeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom 'Medicinska sestra (tehničar)' u Splitu - Preuzmite prijavu
Prijava potrebe za radnikom 'Medicinska sestra (tehničar)-dentalni asistent' u Starom Gradu - Preuzmite prijavu

28. rujna 2017.g.

Natječaj - viši stručni savjetnik ekonomske struke

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Viši stručni savjetnik ekonomske struke - Analiza i revizija poslovanja, organizacija rada i praćenje rokova', na neodređeneo radno vrijeme.

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
Poziv na testiranje kandidata/kinja Preuzmite poziv
REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA/KINJA - 18. listopad 2017. OVDJE MOŽETE PREUZETI REZULTATE

25. rujan 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i radiologije - Odluke o izboru specijalizanata

NATJEČAJ ZA DOKTORA DENTALNE MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Doktor dentalne medicine' u Visu, na neodređeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

21. rujna 2017.g.

Natječaj - viši stručni savjetnik ekonomske struke

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Viši stručni savjetnik ekonomske struke - Analiza i revizija poslovanja, organizacija rada i praćenje rokova'

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA Preuzmite odluku

06. rujan 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

Liste pristupnika po natječaju za specijalizacije

U prilogu su liste pristupnika za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te radiologije po natječaju od 14. svibnja 2017. godine:

Lista kandidata za specijalizaciju iz obiteljske medicine Preuzmi listu
Lista kandidata za specijalizaciju iz pedijatrije Preuzmi listu
Lista kandidata za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije Preuzmi listu
Lista kandidata za specijalizaciju iz radiologije Preuzmi listu

13. lipanj 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i radiologije. Čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

14. svibnja 2017.g.

NATJEČAJI ZA SPECIJALISTE GINEKOLOGE I SPECIJALIST MR.MED. BIOKEMIJE

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaje za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekolog, Imotski, neodređeno - Preuzmi tekst natječaja
Doktor medicine - specijalist ginekolog, Makarska, određeno - Preuzmi tekst natječaja
Doktor medicine - specijalist ginekolog, Split, određeno - Preuzmi tekst natječaja
Specijalist mr.med.biokemije, Makarska, neodređeno - Preuzmi tekst natječaja

31. siječanj 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

NATJEČAJ ZA MR. MED. BIOKEMIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za upražnjeno radno mjesto mr. med. biokemije. Čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

19. siječanj 2017.g.

Prijam pripravnika - Doktor dentalne medicine - Doktor medicine

Dana 24. listopada 2016.g. je otvoren natječaj za prijam pripravnika - Doktor dentalne medicine - Doktor medicine
Natječaj je otvoren od 24.10. - 31.10.2016.g.:
HZZ Obrazac prijave za prijam pripravnika doktora dentalne medicine
HZZ Obrazac prijave za prijem pripravnika doktora medicine

24. listopad 2016.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE IZ RADIOLOGIJE I OM

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za specijalizacije iz kliničke radiologije i obiteljske medicine. Čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

26. kolovoz 2016.g.

NATJEČAJ ZA PEDIJATRA U IMOTSKOM

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je ponovno raspisao natječaj za zapošljavanje pedijatra u Imotskom. Natječaj traje do popune, a čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

26. kolovoz 2016.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa:
- četrnaest (14) doktora medicine
- dva (2) inženjera medicinske radiologije
- petnaest (15) stručnih prvostupnika/ica sestrinstva
- jednog (1) stručnog prvostupnika/icu fizioterapije
- četrnaest (14) medicinskih sestara – tehničara
- jednog (1) fizioterapeuta
Potrebni dokumenti:
– dokaz završene škole/fakulteta
– dokaz da je kandidat najmanje mjesec u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Rok natječaja: 8 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje.

26. kolovoz 2014.g.

NATJEČAJ za izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija:

sedam (7) specijalizacija iz OBITELJSKE MEDICINE
Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati :
° zdravstveni radnik VSS – doktor medicine ne stariji od 40 godina života
° odobrenje za samostalni rad
° aktivno znanje jednog stranog jezika
Prijave s dokumentima:
° životopis,
° preslik domovnice,
° preslik diplome,
° preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
° preslik odobrenja za samostalan rad,
° preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
° preslik potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
te dokumentima radi utvrđivanja redoslijeda:
° preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
° 0preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
° preslik nagrada za vrijeme studija,
° preslik potvrde o poslijediplomskom studiju,
° popis objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave,
° preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.
dostavljaju se u Upravnu zgradu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split, Kavanjinova 2/III ili putem pošte na istu adresu.
Bodovanje i razgovor obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz natječaja. Na razgovoru pozvani pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prethodnih stavaka.
Ugovor o radu s izabranim kandidatom (doktorom medicine) za specijalizaciju iz obiteljske medicine sklapa se na neodređeno vrijeme uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci, prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (N.N. br.129/2011).
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Odluka o izboru biti će objavljena na Oglasnoj ploči Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split, Kavanjinova 2 i na internetskoj stranici Doma zdravlja u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja.

26. kolovoz 2014.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-NATJEČAJ za izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija