RADIONICE ZA DIJABETES - KONVERZACIJSKE MAPE

PATRONAŽNA DJELATNOSTDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije - Radionice za dijabetičare - Konverzacijske mape
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 71* email za prijavu:patronaza@dz-sdz.hr
* Napomena: Telefonski broj nije aktivan ukoliko su sve patronažne sestre na terenu - u tom slučaju pokušajte malo kasnije*

Lokacija

TERMIN TEČAJA

 • Tečaj se održava kroz jutro, radnim danom po dogovoru
 • PRIJAVE


  email: patronaza@dz-sdz.hr
 • NAPOMENA


  U prijavi navesti ime prezime, ime obiteljskog liječnika i broj mobilnog telefona za kotakt. • TEME SASTANKA


   Polaznici postavljaju pitanja, prostor za razgovor, jača motivacija, kroz četiri sastanka po temama:

   1. Živjeti sa šećernom bolešću

   2. Razumijevanje razvoja šećerne bolesti

   3. Zdrava prehrana i održavanje tjelesne aktivnosti

   4. Prelazak s oralne na inzulinsku terapiju