Dom zdravlja - UPRAVNO VIJEĆE

Naslovna - Dom zdravlja - upravno vijeće

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 60 email:tajnica@dz-sdz.hr
IBAN: HR77 2330 0031 1003 1548 92 OIB: 048478521122

Vaše mišljenje nam je važno ....


UPRAVNO VIJEĆE

 • Predstavnici osnivača Županije splitsko-dalmatinske


  Predsjednica UV-a:
  Diana Luetić, dipl.iur.
  Članovi UV-a:
  Nela Norac-Kevo dipl.oecc.
  Doc. dr. sc. Ante Obad dr. med.
 • Predstavnik Stručnog vijeća DZ


  Marko Rađa dr.med.
 • Predstavnik radničkog vijeća DZ


  Igor Buljubašić dr.med.dent.