PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije

DOBRODOŠLI NA SLUŽBENE STRANICE
DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja

splitsko-dalmatinske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Županija Splitsko-dalmatinska i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 14 045 km2, a od toga 4572 km2 kopna, 16 gradova i 39 općina)

Županijski Dom zdravlja

je nastao 2003. godine udruživanjem 13 Domova zdravlja (Brač, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Trogir, Vis, Vrgorac i Brodosplit).

Osnovna djelatnost

Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada i laboratorijsku dijagnostiku.

Odjeli Doma zdravlja

Pružanje zdravstvene zaštite je organizirano kroz Odjele unutar Doma zdravlja:
Opća medicina, dentalna medicina, radiologija i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita.

Sekundarna zdr. zaštita

Osim ovih djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge koje spadaju u djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite:
RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija.

Bolnička zdr. zaštita

Također, Dom zdravlja ima i tri djelatnosti koje su inače sastavni dio bolničke zdravstvene zaštite
hemodijaliza (peta po veličini dijaliza u RH), stacionari (44 kreveta ugovorena sa HZZO-om) i rodilišta (trenutno radi jedno rodilište u Sinju).

PATRONAŽNA DJELATNOST

PATRONAŽNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO -DALMATINSKE ŽUPANIJE PROVODI PRIMARNU, SEKUNDARNU I TERCIJARNU PREVENCIJU NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. TA DJELATNOST ORGANIZIRA I PROVODI TEČAJEVE, RADIONICE, GRUPNU I INDIVIDUALNU EDUKACIJU

Trodnevni trudnički tečaj 'Majka i dijete' - Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije

TRODNEVNI TRUDNIČKI TEČAJ
'MAJKA I DIJETE'

Kavanjinova 2/4, Split
Prijava i detalji

Trodnevni trudnički tečaj 'Majka i dijete' - Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije

GRUPE ZA POTPORU DOJENJA
'MAMINO JE MAMINO'

Kavanjinova 2/4, Split
Prijava i detalji

RADIONICE ZA DIJABETIČARE - KONVERZACIJSKE MAPE - Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije

RADIONICE ZA DIJABETIČARE
'KONVERZACIJSKE MAPE'

Kavanjinova 2/4, Split
Prijava i detalji

RAD U MALIM GRUPAMA I INDIVIDUALNO S POPULACIJOM U LOKALNOJ ZAJEDNICI (GRADSKI KOTAREVI) - Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije

RAD U MALIM GRUPAMA I INDIVIDUALNO

Rad s populacijom u lokalnoj zajednici (gradski kotarevi)
Prijava i detalji

NOVOSTI

Javna nabava Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

PRETHODNO SAVJETOVANJE:

Javna nabava lijekova
05. svibnja 2017.g.
Detaljnije

Javna nabava Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

PREDMET NABAVE:

Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji prostora bivšeg rodilišta u ambulanti palijativne skrbi i uređenje pedijatrijske ambulante u Imotskom07. travnja 2017.g.
Detaljnije

Doznajte više o porodičnoj hiperkolesterolemiji

PORODIČNA HIPERKOLESTEROLEMIJA

Porodična = nasljeđuje se unutar porodice
Hiperkolesterolemija=visoke vrijednosti kolesterola u krvi15. travanj 2016.g.
Preuzmi letak

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANATA I LISTA REZULTATA

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANATA

Na prijedlog Povjerenstva, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije...
17. rujan 2015.g.
Preuzmi listu

BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA

BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA

Povjerenstvo za izbor pristupnika po natječaju objavljenom dana 13.08.2015.g...
13. kolovoz 2015.g.
Preuzmi listu

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE

SPECIJALIZACIJA-OBITELJSKA MEDICINA

Dana 13. kolovoza je objavljen natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine..13. kolovoz 2015.g.
Preuzmi natječaj

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Odluku o izboru specijalizanata iz obiteljske medicine i kliničke radiologije

IZBOR SPECIJALIZANATA

Odluka o izboru specijalizanata iz obiteljske medicine i kliničke radiologije....
12. studenog 2013.g.
Preuzmi odluku

DEŽURSTVA

DOM ZDRAVLJA - O NAMA

191

liječnički tim

16

gradova

39

općina

14045

km 2

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije

KORISNE POVEZNICE

Ovdje možete pronaći korisne poveznice prema službenim stranicama nekih od institucija vezanih uz zdravstvo u RH

Budite dio najveće mreže liječnika u Hrvatskoj

Ministrastvo zdravlja RH

Službene stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod
za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavoda za zdravstveno osiguranje - ISL CONNECT

ISL CONNECT

Službene stranice Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske

Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske

Službene stranice Hrvatske liječničke komore

Hrvatska liječnička komora

Službene stranice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Medicinski fakultet
Sveučilište u Splitu

Službene stranice Hrvatske komora dentalne medicine

Hrvatska komora
dentalne medicine

Službene stranice Splitsko-dalmatinske županije

Splitsko-dalmatinska županija

Službene stranice Hrvatske liječničke komore

Hrvatska komora
medicinskih sestara

Hrvatska udružba<br>obiteljske medicine

Hrvatska udružba
obiteljske medicine