Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Naslovna - Kontakt informacije

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 60 email:tajnica@dz-sdz.hr
IBAN: HR77 2330 0031 1003 1548 92 OIB: 04847852112

Vaše mišljenje nam je važno ....


KONTAKTI