SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
DOKTORA MEDICINE
DOMA ZDRAVLJA SDŽ
Više informacija o projektu


DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Učinkoviti ljudski potencijali - Lenta

JE OSIGURAO PROJEKT
'SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE'
IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA U VRIJEDNOSTI 26.130.033 KUNA

100 % bespovratnih sredstava

U okviru projekta "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 26.130.033 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 27. ožujka 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije prim. Dragomir Petric, dr. med.

28 specijalizacija

Razdoblje provedbe projekta je od 2018. do 2023.

Iz ovog projekta će se financirati ukupno 28 specijalizacija na području Splitsko-dalmatinske županije. Od toga je 10 specijalizacija iz pedijatrije, 9 iz obiteljske medicine, 6 iz ginekologije i opstetricije, te 3 iz kliničke radiologije.
Iz Europskog socijalnog fonda financira se 85 % (22.210.528 kuna), a nacionalno sufinanciranje iznosi 15 % (3.919.505 kuna).
Svrha projekta je svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

EU socijalni fond

Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020.

Potpisivanje ugovora

U ponedjeljak 28. svibnja 2018. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je prisustvovao svečanosti uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje projektnih prijedloga 'Specijalističko usavršavanje doktora medicine' (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' za razdoblje 2014.-2020., koje je organiziralo Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1.
Ovim se Ugovorima 21 domu zdravlja i zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Kontakt osoba

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Ana Dvornik, viši stručni savjetnik ekonomske struke – voditeljica projekta
telefon: +385(0)99 249 59 88
email: ana.dvornik@dz-sdz.hr

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

OPERATIVNI PROGRAM

UČINKOVITI
LJUDSKI
POTENCIJALI

Učinkoviti ljudski potencijali - Lenta

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

1

Dom zdravlja
splitsko dalmatinske županije

28

specijalizacija

26130033

kuna

100

% bespovratnih sredstava

KORISNE POVEZNICE - EU FONDOVI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski strukturni i
investicijski fondovi

Razvoj ljudskih potencijala

Operativni program
Konkurentnost i kohezija

Razvoj ljudskih potencijala

Razvoj ljudskih potencijala

One stop shop for EU funds

Europska unija
Zajedno do fondova EU

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije