Dom zdravlja - OGLASNIK JAVNE NABAVE

Naslovna - Nabava - OGLASNIK JAVNE NABAVE

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


OGLASNIK JAVNE NABAVE
DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Prodaja ostatka vozila

REGISTAR UGOVORA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije - Registar ugovora - Preuzmite registar

02. ožujka 2020.g.

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti:

E-JN: 29/19 – Radovi na adaptaciji krovišta kuće u Kaštel Starom
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik adaptacije ::

19. lipnja 2019.g.


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-NABAVA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI, ISPOSTAVA MAKARSKA
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Prodaja ostatka vozila

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOMERCIJALNO PARKIRALIŠTE U SUPETRU - Preuzmite javni poziv

18. lipnja 2019.g.

DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SUTIVANU

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije objavljuje javni natječaj za:

Davanje u zakup poslovnog prostora Preuzmite javni natječaj ::

10. lipnja 2019.g.


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-NABAVA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI, ISPOSTAVA MAKARSKA
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Prodaja ostatka vozila

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOMERCIJALNO PARKIRALIŠTE - Preuzmite odluku

25. ožujka 2019.g.

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Pozivi za dostavu ponuda za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti:

E-JN: 11/19 - Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju pedijatrije i dijela ordinacije obiteljske medicine u 'ROH BAU' izvedbi u Ispostavi Imotski
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik adaptacije :: Tlocrt-postojeće :: Tlocrti-projektirano

11. ožujka 2019.g.


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-NABAVA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI, ISPOSTAVA MAKARSKA
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Prodaja ostatka vozila

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOMERCIJALNO PARKIRALIŠTE - Preuzmite javni poziv

07. ožujka 2019.g.

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Pozivi za dostavu ponuda za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti:

E-JN: 6/19 - Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Lećevica
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Lećevica :: Arhitektonski tlocrti

E-JN: 7/19 - Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Dicmo
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Lećevica :: Arhitektonski tlocrti

27. veljače 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-NABAVA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI, ISPOSTAVA MAKARSKA

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije uz suglasnost Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije raspisuje:
Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora - Preuzmite natječaj

20. prosinca 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Prodaja ostatka vozila

JAVNA PRODAJA OSTATKA VOZILA (DRUGA PRODAJA)

Oglas o javnoj prodaji ostatka vozila - DRUGA PRODAJA - Preuzmite oglas

18. rujna 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Prodaja ostatka vozila

JAVNA PRODAJA OSTATKA VOZILA

Oglas o javnoj prodaji ostatka vozila - Preuzmite oglas
Odštetni zahtjev ST178LN - Preuzmite zahtjev

24. kolovoza 2018.g.

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Poveznica prema 'Postupcima jednostavne vrijednosti'

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-Nabvaka materijala za hemodijalizu

IZVJEŠĆE - PRETHODNO SAVJETOVANJE

'E-VV: 2/18 - GRAĐEVINSKI–ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI NA UREĐENJU PRILAZA I PARKIRALIŠTA AMBULANTE U ISPOSTAVI IMOTSKI':
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Preuzmite dokument

04. svibnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-Nabvaka materijala za hemodijalizu
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-Nabvaka materijala za hemodijalizu

IZVJEŠĆE - PRETHODNO SAVJETOVANJE

'E-VV: 1/18 - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM':
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Preuzmite dokument

27. travnja 2018.g.

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Pozivi za dostavu ponuda za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti:

E-JN: 1/18 - Nabava bolničkih kreveta – 10 komada za potrebe stacionara u Imotskom

26. siječnja 2018.g.

E-JN: 2/18 - Nabava 3 osobna automobila

26. siječnja 2018.g.


E-JN: 3/18 - Građevinsko- zanatski i instalaterski radovi na uređenju ordinacija u Sinju :
- stomatološke i oftalmološke ordinacije sa sanitarnim čvorom;
- izolacija pedijatrijske ordinacije i sanitarija.
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ordinacija u Sinju

15. veljače 2018.g.


E-JN: 11/18 - Usluge osiguranja vozila:
- obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti;
- kasko osiguranje vozila;
- osiguranje vozača i putnika u vozilu
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik obvezno osiguranje :: Troškovnik kasko osiguranje
IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

09. travnja 2018.g.


E-JN: 12/18 - Građevinsko- zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Hrvace

Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Hrvace

10. travnja 2018.g.


E-JN: 20/18 - Građevinsko - zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji ambulante u Žrnovnici

Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Žrnovnica

20. lipnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-NABAVA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI, ISPOSTAVA MAKARSKA
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Javna nabavaa 2017.g.-Nabvaka materijala za hemodijalizu

22. prosinac 2017.g.

REGISTAR UGOVORA ZA 2017.g.

Pregled postupaka nabave bagatelne vrijednosti, sklopljenih ugovora i njihovih izvršenja u 2017.g.

Preuzmite 'REGISTAR UGOVORA'

30. listopada 2017.g.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti 'PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE'

'PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE'

30. listopada 2017.g.

17. kolovoza 2017.g.

2. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017.g.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti '2. Izmjenu Plana nabave za 2017. godinu'

'2. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu'

26. svibnja 2017.g.

IZMJENA 1. PLANA NABAVE ZA 2017.g.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti 'Izmjenu 1. Plana nabave za 2017. godinu'

'Izmjena 1. Plana nabave za 2017. godinu'

12. svibnja 2017.g.

PLAN NABAVE ZA 2017.g.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti 'Plan nabave za 2017. godinu'

'Plan nabave za 2017. godinu'

18. travnja 2017.g.

PREDMET NABAVE

'GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA BIVŠEG RODILIŠTA U AMBULANTI PALIJATIVNE SKRBI I UREĐENJE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE U IMOTSKOM'.
Ovdje možete preuzeti cjelokupnu dokumentaciju:
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Palijativna skrb Imotski - POSTOJEĆE STANJE // PROJEKTIRANO STANJE
Pedijatrija Imotski - POSTOJEĆE STANJE // PROJEKTIRANO STANJE
SHEME - 1 // SHEME - 2
Torškovnik - Građevinski radovi Imotski
Izvješće o primjedbama

07. travnja 2017.g.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2016.g.

Na sljedećem linku je 'Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu'

'Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu'

20. veljače 2017.g.

Rebalans III plana nabave nabave za 2016.g.

Na sljedećem linku je "Rebalans III plana nabave nabave za 2016.g."

"Rebalans III plana nabave nabave za 2016.g."

22. srpnja 2016.g.

Rebalans 1 plana nabave 2016 godine

Na sljedećem linku je "Rebalans 1 plana nabave 2016 godine"

"Rebalans 1 plana nabave 2016 godine"

05. veljače 2016.g.

Plan nabave za 2016.g.

Ovdje možete preuzeti plan nabave Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2016.g.

Plan nabave DZ SDŽ za 2016.g.

05. veljače 2016.g.

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABA​VU

USLUGA IZ DODATKA II. B sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi – Usluge pripreme i dostave hrane za stacionar, rodilište i hemodijalizu u Ispostavi Sinj

Usluge pripreme i dostave hrane za stacionar, rodilište i hemodijalizu u Ispostavi Sinj

05. veljače 2016.g.

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABA​VU

USLUGA IZ DODATKA II. B sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi​ ​- Usluge pripreme i dostave hrane za stacionar i hemodijalizu u Ispostavi Makars​ka

Usluge pripreme i dostave hrane za stacionar i hemodijalizu u Ispostavi Makars​ka

05. veljače 2016.g.

REBALANS III PLANA NABAVE DZ SDŽ IZ PROSINCA 2015. GODINE

Na sljedećem linku je rebalans Plana nabave DZ SDŽ iz prosinca 2015. godine

REBALANS III PLANA NABAVE DZ SDŽ IZ PROSINCA 2015. GODINE

05. veljače 2016.g.