Dom zdravlja - NATJEČAJI

Naslovna - NATJEČAJI

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije

NATJEČAJI
DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za odobrenje specijalize

LISTA ZA IZBOR PRISTUPNIKA (m/ž) za odobrenje specijalizacija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije objavljuje bodovnu listu pristupnika za izbor specijalizanata :
LISTA PRISTUPNIKA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA BODOVANIH PREMA MJERILIMA IZ ČLANKA 3. PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA PRIJEM SPECIJALIZANATA - Preuzmite listu

06. ožujka 2020.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za odobrenje specijalize

NATJEČAJ ZA IZBOR PRISTUPNIKA (m/ž) za odobrenje specijalizacija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:
Izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija - Preuzmite natječaj
2 (dvije) iz ginekologije i opstetricije - Makarska, Supetar
1 (jedna) iz opće interne medicine - Hvar

12. veljače 2020.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Određeno radno vrijeme

Medicinska sestra/tehničar u Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

05. veljače 2020.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Specijalist medicinske biokemije / Magistar medicinske biokemije u Makarskoj - Preuzmite prijavu

04. veljače 2020.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje sljedeći natječaj:

Neodređeno radno vrijeme

Kućni majstor - tri radnika - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

15. siječnja 2020.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANTA IZ PEDIJATRIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Odluku o izboru specijalizanta iz pedijatrije:


Specijalizant iz pedijatrije za Ispostavu Kaštela - Preuzmite Odluku
Lista pristupnika za izbor specijalizanta iz pedijatrije Ispostava Kaštela - Preuzmite Listu

13. prosinca 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Određeno radno vrijeme

Doktor specijalist radiologije u Sinju - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor specijalist pedijatrije u Splitu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor specijalist interne medicine u Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra/tehničar u Supetru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Fizioterapeut na otoku Visu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Zdravstveni radnik SSS u Visu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Dentalni asistent u Visu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra/tehničar u Visu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

08. studenog 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Specijalist medicinske biokemije / Magistar medicinske biokemije u Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Zdravstveni tehničar-laborant u Hvaru - dva radnika - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

06. studenog 2019.g.

NATJEČAJ ZA IZBOR PRISTUPNIKA (m/ž) za odobrenje specijalizacija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:
Izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija - Preuzmite natječaj
1 (jedna) iz pedijatrije - Kaštela
3 (tri) iz ginekologije i opstetricije - Vrgorac, Makarska, Supetar
1 (jedna) iz opće interne medicine - Hvar

06. studenog 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za odobrenje specijalize
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Doktor dentalne medicine - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

23. listopada 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Određeno radno vrijeme - zamjena

Doktor dentalne medicine u Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

18. listopada 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme

Doktor specijalist radiologije - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra-tehničar, 2 radna mjesta - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

15. listopada 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Magistar medicinske biokemije u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

14. listopada 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme
Viši stručni savjetnik tehničke struke - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

15. listopada 2019.g.

NATJEČAJ ZA IZBOR PRIPRAVNIKA (M/Ž)

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za izbor pripravnika:

Stručni prvostupnik sestrinstva - VŠS, dva (2) izvršitelja
Stručni prvostupnik radiološke tehnologije - VŠS, tri (3) izvršitelja
Dentalni asistent - SSS, tri (3) izvršitelja
Medicinska sestra - SSS, jedan (1) izvršitelja
PREUZMITE NATJEČAJ

27. rujna 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaji za radna mjesta
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta

NATJEČAJI ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Specijalist pedijatrije u Sinju - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

Određeno radno vrijeme - zamjena
Specijalist pedijatrije u Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

25. rujna 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme

Doktor medicine, specijalist obiteljske medicine u Kamenmostu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra - tehničar u Komiži - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor medicine, specijalist obiteljske medicine u Zagvozdu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor medicine, specijalist obiteljske medicine u Splitu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Dva zdravstvena radnika SSS - Asistent u ambulanti dentalne medicine - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

17. rujna 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta 18.09.2019.
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radno mjesto medicinska sestra u hemodijalizi u Supetru

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Određeno radno vrijeme - zamjena

Medicinska sestra u hemodijalizi u Supetru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

01. srpnja 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Određeno radno vrijeme-zamjena

Specijalist/Doktor medicine u Vrlici - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Specijalist/Doktor medicine u Supetru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Specijalist/Doktor medicine u Prološcu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

28. lipnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radno mjesto medicinska sestra u hemodijalizi u Supetru

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Medicinska sestra u hemodijalizi u Supetru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

19. lipnja 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Određeno radno vrijeme-zamjena

Medicinska sestra/tehničar u Komiži - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

11. lipnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radno mjesto doktor specijalist medicine rada

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme
Doktor specijalist medicine rada - Preuzmite poziv

10. lipnja 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Medicinska sestra u hemodijalizi u Supetru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

05. lipnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik pravne struke

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA RADNO MJESTO
VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA PRAVNE STRUKE - 04. lipnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije objavljuje poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za radno mjesto:


Viši stručni savjetnik pravne struke - Preuzmite poziv

29. svibnja 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme

Doktor dentalne medicine u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

24. svibnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik pravne struke

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS (m/ž) NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

Nedređeno radno vrijeme
Viši stručni savjetnik pravne struke - Preuzmite natječaj

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

Nedređeno radno vrijeme
Medicinska sestra/tehničar - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

15. svibnja 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Određeno radno vrijeme-zamjena

Doktor specijalist pedijatrije u Splitu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Magistar medicinske biokemije u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor specijalist radiologije u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor specijalist radiologije u Sinju - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor medicine u Selcima na Braču - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

09. svibnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Određeno radno vrijeme-zamjena
Fizioterapeut u Visu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor medicine u Selcima - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

26. travnja 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Medicinska sestra-tehničar-primalja u Splitu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra-tehničar na Šolti - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Određeno radno vrijeme-zamjena
Medicinska sestra-tehničar na Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

27. veljače 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za radna mjesta medicinska sestra-tehničar-primalja
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Doktor dentalne medicine u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra-tehničar-dentalni asistent u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

26. ožujka 2019.g.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA-KANDIDATKINJAMA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije objavljuje poziv za testiranje kandidata-kandidatkinja za radna mjesta:

Viši stručni savjetnik pravne struke i
Viši stručni savjetnik ekonomske struke
Preuzmite poziv
:: Preuzmite popis kandidata

18. ožujka 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme
Doktor medicine u Selcima na Braču - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

14. ožujka 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Viši stručni savjetnik pravne struke i
Viši stručni savjetnik ekonomske struke - Preuzmite natječaj

27. veljače 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaji

NATJEČAJ ZA POSLOVE MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Određeno radno vrijeme
Magistar medicinske biokemije u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

20. veljače 2019.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Doktor medicine u Šestanovcu - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra/tehničar u palijativnoj skrbi u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

08. veljače 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije

NATJEČAJ ZA PRVOSTUPNICU SESTRINSTVA U PALIJATIVNOJ SKRBI

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme
Prvostupnica sestrinstva u palijativnoj skrbi u Makarskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

05. veljače 2019.g.

NATJEČAJ ZA PRVOSTUPNICU SESTRINSTVA U PALIJATIVNOJ DJELATNOSTI

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Neodređeno radno vrijeme
Prvostupnica sestrinstva u palijativnoj djelatnosti u Sinju - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

22. siječnja 2019.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za poslove doktora medicine

NATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE - KAMENMOST

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:
Doktora medicine u Kamenmostu - Zamjena - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

18. siječnja 2019.g.

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANATA IZ OBITELJSKE MEDICINE

Odluka Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o izboru specijalizanata iz obiteljske medicine:

Odluka o izboru specijalizanata iz obiteljske medicine
Ovdje možete preuzeti odluku

BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA IZ OBITELJSKE MEDICINE
Ovdje možete preuzeti bodovnu listu

LISTA PRISTUPNIKA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA IZ OBITELJSKE MEDICINE
Ovdje možete preuzeti listu pristupnika

28. i 29. studenog 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za poslove doktora medicine

NATJEČAJ ZA IZBOR PRISTUPNIKA (m/ž) za odobrenje specijalizacija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:
Izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

16. studenog 2018.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Medicinska sestra opće njege u Imotskom - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra opće njege u Makaraskoj - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra u stacionaru u Supetru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

7. studenog 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za poslove doktora medicine

ODLUKE PO NATJEČAJU ZA IZBOR PRISTUPNIKA (M/Ž) ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJA od 29.09.2018. godine

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja - Preuzmite odluku
Odluka o izboru specijalizanata iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine - Preuzmite odluku
Odluka o izboru specijalizanata iz kliničke radiologije - Preuzmite odluku
Odluka o izboru specijalizanata iz oftalmologije i optometrije - Preuzmite odluku
Odluka o izboru specijalizanata iz opće interne medicine - Preuzmite odluku
Odluka o izboru specijalizanata iz pedijatrije - Preuzmite odluku

13. studenog 2018.g.

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Neodređeno radno vrijeme
Poslovi doktora medicine u Sućurju - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Poslovi medicinske sestre na otoku Hvaru - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

7. studenog 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za poslove doktora medicine

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

ODREĐENO radno vrijeme
Poslovi doktora medicine u Grohote - zamjena - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
NEODREĐENO radno vrijeme
Poslovi doktora medicine u Sućurju - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

24. listopad 2018.g.

NATJEČAJ ZA IZBOR PRISTUPNIKA (M/Ž) ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJA

LISTA PRISTUPNIKA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA:

Izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija - Listu pristupnika za izbor specijalizanata možete preuzeti ovdje:

24. listopad 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA VIŠE SESTRE U HEMODIJALIZI

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto u Supetru:

NEODREĐENO radno vrijeme

Obavljanje poslova više sestre u hemodijalizi' - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

19. listopad 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za prijem u radni odnos za obavljanje poslova više sestre u hemodijalizi

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

ODREĐENO radno vrijeme
Fizioterapeut u Jelsi - zamjena - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra/Tehničar na Šolti - zamjena - Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

10. listopad 2018.g.

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta u Imotskom, Sinju, Supetru i Makarskoj:

NEODREĐENO radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos (m/ž) 'Prvostupnica sestrinstva/Medicinska sestra za djelatnost palijativne skrbi' - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite natječaj

17. listopad 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za prijem u radni odnos (m/ž) 'Prvostupnica sestrinstva/Medicinska sestra za djelatnost palijativne skrbi'

NATJEČAJ ZA IZBOR PRIPRAVNIKA (M/Ž)

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:

Izbor pripravnika (m/ž) - Tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

10. listopad 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR/DENTALNI ASISTENT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/Tehničar/Dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

09. listopad 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine u Grohotama - određeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Medicinska sestra u patronaži Hvar: Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra u hemodijalizi Supetar: Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme
'Fizioterapeut u Jelsi: Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/tehničar - Šolta: Preuzmite prijavu

31. kolovoza 2018.g.

NATJEČAJ ZA IZBOR PRISTUPNIKA (M/Ž) ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:

Izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija - Tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

29. rujna 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine u Grohotama - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE U SELCIMA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine, specijalist obiteljske medicine u Selcima: Preuzmite prijavu

31. kolovoza 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:


NEODREĐENO radno vrijeme

'Doktor medicine, specijalist obiteljske medicine u Sućurju - Preuzmite prijavu


ODREĐENO radno vrijeme

'Doktor medicine u Grohote - Preuzmite prijavu

'Medicinska sestra-tehničar-dentalni asistent u Visu - Preuzmite prijavu

26. rujan 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru/tehničara/dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:


ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/tehničar na Šolti - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

17. rujan 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:


NEODREĐENO radno vrijeme

'Prvostupnica sestrinstva u Omišu - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

14. rujan 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru/tehničara/dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA/DENTALNI ASISTENT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:


ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent u Visu - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

14. rujan 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeće radno mjesto:


ODREĐENO radno vrijeme

'Medicinska sestra/tehničar opće njege u Komiži - određeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

07. rujan 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine u Grohotama - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE U GROHOTAMA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj radno mjesto:

ODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine, Grohote: Preuzmite prijavu

31. kolovoza 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist radiologije, Makarska: Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist ginekologije, Split: Preuzmite prijavu

01. kolovoza 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist obiteljeske medicine, Sućuraj: Preuzmite prijavu
'Doktor medicine - specijalist radiologije, Sinj: Preuzmite prijavu

26. srpnja 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine - specijalist obiteljeske medicine, Sućuraj: Preuzmite prijavu
'Doktor medicine - specijalist radiologije, Sinj: Preuzmite prijavu
'Doktor medicine - obiteljeske medicine, Slivno: Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme
'Doktor medicine, Hvar: Preuzmite prijavu

16. srpnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaji na neodređeno i određeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme

'Doktor dentalne medicine u Sinju' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Doktor dentalne medicine u Žrnovnici' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Doktor medicine / Specijalist obiteljske medicine u Imotskom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Doktor medicine / Specijalist obiteljske medicine u Sućurju' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/Tehničar opće njege/Dentalni asistent u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/Tehničar opće njege/Dentalni asistent u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
- PREDNOST ima kandidat koji je obavljao iste poslove u istoj ambulanti u Splitu
'Medicinska sestra/Tehničar u Imotskom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
- PREDNOST ima kandidat koji je obavljao iste poslove u istoj ambulanti u Imotskom

29. lipnja 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI HVAR

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeće radno mjesto:


'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

06. lipnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI HVAR

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:


'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

22. svibnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine, određeno radno vrijeme, Hvar

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
DOKTOR MEDICINE / SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

'Doktor medicine ili specijalist obiteljske medicine na neodređeno radno vrijeme u Marini' Preuzmite prijavu

18. svibnja 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent u Splitu - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

'Medicinska sestra u patronaži u Hvaru - neodređeno radno vrijeme: Preuzmite prijavu

14. svibnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaji na neodređeno i određeno radno vrijeme

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

NEODREĐENO radno vrijeme
'Specijalist ginekologije na neodređeno radno vrijeme u Imotskom' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist radiologije na neodređeno radno vrijeme u Makarskoj' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

ODREĐENO radno vrijeme:
'Specijalist ginekologije na određeno radno vrijeme u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist pedijatrije na određeno radno vrijeme u Makarskoj' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist pedijatrije na određeno radno vrijeme u Splitu' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

04. svibnja 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPECIJALIST GINEKOLOGIJE U TROGIRU

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:

'Specijalist ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme: ' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

16. travnja 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologije u Trogiru - neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za doktora medicine, određeno radno vrijeme, Hvar

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: DOKTOR MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto:

'Doktor medicine na određeno radno vrijeme u Hvaru' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

23. ožujka 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTA U JELSI

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za:

'Fizioterapeut u Jelsi - određeno radno vrijeme-zamjena: ' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

20. ožujka 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za dr dentalne medicine, neodređeno radno vrijeme, Podstrana

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: DR. MED. SPECIJALIST INTERNE MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:

'Dr. med. specijalist interner medicine' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

20. ožujka 2018.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaje za slijedeća radna mjesta:

'Specijalist radiologije u Makarskoj - neodređeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Specijalist ginekolog u Imotskom - neodređeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra / tehničar u Jelsi - određeno radno vrijeme:' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

28. veljače 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za dr dentalne medicine, neodređeno radno vrijeme, Podstrana

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: DR. MED. DENTALNE MEDICINE
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR/DENTALNI ASISTENT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na neodređeno radno vrijeme u Podstrani:

'Dr. med. dentalne medicine' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

26. veljače 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST PEDIJATRIJE - MAKARSKA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:
'Specijalsist pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme' - Prijava potrebe za radnikom

Preuzmite prijavu

07. veljače 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA - JELSA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:

'Medicinska sestra opće njege u Jelsi' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

02. veljače 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST PEDIJATRIJE - MAKARSKA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:
'Specijalsist pedijatrije u Makarskoj' - Prijava potrebe za radnikom

Preuzmite prijavu

25. siječanj 2018.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za Specijalsistu pedijatrije u Makarskoj - određeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

ODLUKE O IZBORU SPECIJALIZANATA

Na slijedećem linku su Odluke o izboru specijalizanata za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te radiologije po natječaju od 14. svibnja 2017. godine:

Sve odluke po 'Natječaju'

18. siječnja 2018.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - JELSA - SELCA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno radno vrijeme:

'Medicinska sestra/tehničar opće njege u Jelsi' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

'Medicinska sestra/tehničar opće njege u Selcima' - Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

27. prosinac 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA - JELSA - SELCA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra opće njege', na određeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom u Jelsi Preuzmite prijavu

Prijava potrebe za radnikom u Selcima Preuzmite prijavu

13. prosinac 2017.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST INTERNIST

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za radno mjesto:

Doktor medicine - specijalist internist, Imotski, određeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

05. prosinac 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalista ginekologa-Split, specijalist radiologije-Makarska, specijalist radiologije-Makarska i specijalist pedijatrije-Split

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPECIJALIST GINEKOLOGIJE-SPLIT, SPECIJALIST RADIOLOGIJE-MAKARSKA, SPECIJALIST PEDIJATRIJE-MAKARSKA I SPECIJALIST PEDIJATRIJE-SPLIT

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekologije, Split, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu
Doktor medicine - specijalist radiologije, Makarska, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu
Doktor medicine - specijalist pedijatrije, Makarska, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu
Doktor medicine - specijalist pedijatrije, Split, određeno radno vrijeme Preuzmite prijavu

04. prosinac 2017.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA: SPECIJALIST GINEKOLOGIJE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE I MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaje za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekologije, Imotski, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja
Magistar medicinske biokemije, Makarska, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

30. studeni 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, određeno radno vrijeme, Jelsa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR - JELSA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra/tehničar' u Jelsi, na određeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

30. studeni 2017.g.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za radno mjesto:

Medicinska sestra / tehničar, Trilj, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

18. listopad 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru 7 tehničara u Trilju na neodređeno radno vrijeme
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru, tehničara, dentalnog asistenta

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR / DENTALNI ASISTENT - KOMIŽA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent' u Komiži, na neodređeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

05. listopada 2017.g.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA: SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaje za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekologije, Imotski, neodređeno radno vrijeme - Preuzmi tekst natječaja

02. listopad 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za medicinsku sestru (tehničar) i dentalni asistent

NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU (TEHNIČARA)

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Medicinska sestra (tehničar)' u Splitu i radno mjesto 'Medicinska sestra (tehničar)-dentalni asistent' u Starom Gradu, na neodređeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom 'Medicinska sestra (tehničar)' u Splitu - Preuzmite prijavu
Prijava potrebe za radnikom 'Medicinska sestra (tehničar)-dentalni asistent' u Starom Gradu - Preuzmite prijavu

28. rujna 2017.g.

Natječaj - viši stručni savjetnik ekonomske struke

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Viši stručni savjetnik ekonomske struke - Analiza i revizija poslovanja, organizacija rada i praćenje rokova', na neodređeneo radno vrijeme.

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
Poziv na testiranje kandidata/kinja Preuzmite poziv
REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA/KINJA - 18. listopad 2017. OVDJE MOŽETE PREUZETI REZULTATE

25. rujan 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i radiologije - Odluke o izboru specijalizanata

NATJEČAJ ZA DOKTORA DENTALNE MEDICINE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Doktor dentalne medicine' u Visu, na neodređeno radno vrijeme:

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu

21. rujna 2017.g.

Natječaj - viši stručni savjetnik ekonomske struke

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za radno mjesto 'Viši stručni savjetnik ekonomske struke - Analiza i revizija poslovanja, organizacija rada i praćenje rokova'

Prijava potrebe za radnikom Preuzmite prijavu
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA Preuzmite odluku

06. rujan 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

Liste pristupnika po natječaju za specijalizacije

U prilogu su liste pristupnika za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te radiologije po natječaju od 14. svibnja 2017. godine:

Lista kandidata za specijalizaciju iz obiteljske medicine Preuzmi listu
Lista kandidata za specijalizaciju iz pedijatrije Preuzmi listu
Lista kandidata za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije Preuzmi listu
Lista kandidata za specijalizaciju iz radiologije Preuzmi listu

13. lipanj 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj za specijalizacije iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i radiologije. Čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

14. svibnja 2017.g.

NATJEČAJI ZA SPECIJALISTE GINEKOLOGE I SPECIJALIST MR.MED. BIOKEMIJE

Dom zdravlja splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaje za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine - specijalist ginekolog, Imotski, neodređeno - Preuzmi tekst natječaja
Doktor medicine - specijalist ginekolog, Makarska, određeno - Preuzmi tekst natječaja
Doktor medicine - specijalist ginekolog, Split, određeno - Preuzmi tekst natječaja
Specijalist mr.med.biokemije, Makarska, neodređeno - Preuzmi tekst natječaja

31. siječanj 2017.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

NATJEČAJ ZA MR. MED. BIOKEMIJE

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za upražnjeno radno mjesto mr. med. biokemije. Čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

19. siječanj 2017.g.

Prijam pripravnika - Doktor dentalne medicine - Doktor medicine

Dana 24. listopada 2016.g. je otvoren natječaj za prijam pripravnika - Doktor dentalne medicine - Doktor medicine
Natječaj je otvoren od 24.10. - 31.10.2016.g.:
HZZ Obrazac prijave za prijam pripravnika doktora dentalne medicine
HZZ Obrazac prijave za prijem pripravnika doktora medicine

24. listopad 2016.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za specjalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE IZ RADIOLOGIJE I OM

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je raspisao natječaj za specijalizacije iz kliničke radiologije i obiteljske medicine. Čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

26. kolovoz 2016.g.

NATJEČAJ ZA PEDIJATRA U IMOTSKOM

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je ponovno raspisao natječaj za zapošljavanje pedijatra u Imotskom. Natječaj traje do popune, a čitav tekst natječaja možete preuzeti ovdje:

Tekst natječaja

26. kolovoz 2016.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa:
- četrnaest (14) doktora medicine
- dva (2) inženjera medicinske radiologije
- petnaest (15) stručnih prvostupnika/ica sestrinstva
- jednog (1) stručnog prvostupnika/icu fizioterapije
- četrnaest (14) medicinskih sestara – tehničara
- jednog (1) fizioterapeuta
Potrebni dokumenti:
– dokaz završene škole/fakulteta
– dokaz da je kandidat najmanje mjesec u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Rok natječaja: 8 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje.

26. kolovoz 2014.g.

NATJEČAJ za izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija:

sedam (7) specijalizacija iz OBITELJSKE MEDICINE
Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati :
° zdravstveni radnik VSS – doktor medicine ne stariji od 40 godina života
° odobrenje za samostalni rad
° aktivno znanje jednog stranog jezika
Prijave s dokumentima:
° životopis,
° preslik domovnice,
° preslik diplome,
° preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
° preslik odobrenja za samostalan rad,
° preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
° preslik potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
te dokumentima radi utvrđivanja redoslijeda:
° preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
° 0preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
° preslik nagrada za vrijeme studija,
° preslik potvrde o poslijediplomskom studiju,
° popis objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave,
° preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.
dostavljaju se u Upravnu zgradu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split, Kavanjinova 2/III ili putem pošte na istu adresu.
Bodovanje i razgovor obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz natječaja. Na razgovoru pozvani pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prethodnih stavaka.
Ugovor o radu s izabranim kandidatom (doktorom medicine) za specijalizaciju iz obiteljske medicine sklapa se na neodređeno vrijeme uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci, prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (N.N. br.129/2011).
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Odluka o izboru biti će objavljena na Oglasnoj ploči Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split, Kavanjinova 2 i na internetskoj stranici Doma zdravlja u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja.

26. kolovoz 2014.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-NATJEČAJ za izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija