Dom zdravlja - OPĆE SLUŽBE

Naslovna - Dom zdravlja - opće službe

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 60 email:tajnica@dz-sdz.hr
IBAN: HR26 2407 0001 1000 4719 4 OIB: 048478521122

Vaše mišljenje nam je važno ....


TEHNIČKA SLUŽBA

 • Voditelj tehničke službe:
  RADOVIĆ TIHOMIR Dipl.Inž.
  gsm: +385(0)99 247 02 10
  VPN: 296
  email: tihomir.radovic@dz-sdz.hr
 • RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE


  Voditeljica računovodstva:
  DESPOTOVIĆ LJILJANA dipl. oec.
  gsm: +385(0)99 249 59 90
  telefon: +385(0)21 32 32 36
  telefon: +385(0)21 48 00 53
  email: voditelj.rif@dz-sdz.hr
 • Kontakt za koncesionare:
  CAREVIĆ JASNA
  telefon: +385(0)21 32 32 38
 • Blagajna:
  VUŠKOVIĆ FRANKA
  telefon: +385(0)21 48 03 59
 • KADROVSKA SLUŽBA


  Voditeljica kadrovske službe:
  MUDRINIĆ JADRANKA dipl. iur.
  gsm: +385(0)99 249 59 80
  telefon: +385(0)21 48 01 81
  email: pravna@dz-sdz.hr
 • Djelatnici:
  VRANJIĆ MLADENKA
  BAŠKOVIĆ SONJA
  telefon: +385(0)21 48 10 70
 • ZAŠTITA NA RADU:
  SIMIĆ JOVICA
  telefon: +385(0)21 33 92 63