Dom zdravlja - PLANOVI-IZVJEŠĆA-ODLUKE

Naslovna - Planovi :: Izvješća ::Odluke ::

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


Planovi, izvješća, odluke, ....
DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.g.

U prilogu je financijski izvještaj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g.

Financijski izvješataj za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
04. veljače 2020.g.

5. IZMJENA Plana nabave

U prilogu je V IZMJENA plana nabave Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g.

V IZMJENA plana nabave za 2019.g.

15. srpnja 2019.g.

IZMJENA Plana nabave za 2019.

U prilogu je IZMJENA plana nabave Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g.

IZMJENA plana nabave za 2019.g.

19. lipnja 2019.g.

Izbori za radničko vijeće

Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće


30. travnja 2019.g.

Plan nabave za 2019.

U prilogu je Plan nabave Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g.

Plan nabave za 2019. godinu

28. ožujka 2019.g.

PRIJEDLOG

ZA UTEMELJENJE PRVOG RADNIČKOG VIJEĆA


Preuzmite prijedlog

26. ožujka 2019.g.

Zaključak Upravnog vijeća

o zahtjevima zakupnika/koncesionara za sklapanjem novih ugovora o zakupu i radnika Doma zdravlja za donošenje odluke o zakupu poslovnog prostora.

Zaključak Upravnog vijeća
04. ožujka 2019.g.

Financijsko izvješće za 2018.

U prilogu je financijski izvještaj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2018.g.
Financijski izvješataj za 2018. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2018. -31.12.2018.
04. veljače 2019.g.

Plan nabave za 2018.-1. IZMJ.

U prilogu je Plan nabave Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2018.g. - 1. IZMJENA

Plan nabave za 2018. godinu - I IZMJENA

27. ožujka 2018.g.

Plan nabave za 2018.

U prilogu je Plan nabave Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2018.g.

Plan nabave za 2018. godinu

28. veljače 2018.g.

Financijsko izvješće za 2017.

U prilogu je financijski izvještaj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2017.g.
Financijski izvješataj za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2017. -31.12.2017.
31. siječnja 2018.g.

Financijsko izvješće za 2016.

U prilogu je financijski izvještaj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2016.g.

Završni račun za 2016. godinu

05. veljače 2017.g.

Financijsko izvješće za 2015.

U prilogu su financijski izvještaji Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Završni račun za 2015. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu
05. veljače 2016.g.

Odluka županijske skupštine

o visini zakupa prostora.

Odluka UV DZ SDŽ o zakupu prostora 2015
Suglasnost županijske skupštine o zakupu prostora 2015
05. veljače 2016.g.

Financijsko izvješće za 2014.

U prilogu su financijski izvještaji Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Završni račun za 2014. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu
16. veljače 2015.g.

Izbori za radničko vijeće

Od strane Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – tehničara pokrenuti su izbori za radničko vijeće DZ SDŽ. Prijedlog i poziv za skup radnika imate u prilogu.

Prijedlog
Poziv
16. listopad 2014.g.

Pojašnjenja

novog ugovora o zakupu.
Poštovani, kako je u zadnje vrijeme bilo dosta upita oko Ugovora o zakupu (starog i novog) i pogotovo opomena za neplaćanje zakupnine prema starom ugovoru u priloženom dopisu od strane ravnatelja DZ SDŽ su dani odgovori na najčešće primjedbe. Ovdje možete pronaći čitav dopis.
26. travanj 2014.g.

Odluka o najmu prostora

Upravno vijeće Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije uz suglasnost i preporuku Splitsko-dalmatinske županije donijelo je Odluku o najmu prostora za koncesionare.

Ovdje možete pročitati čitav tekst odluke..
26. travanj 2014.g.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije-Planovi, izvješća, odluke, ....

OBRAZAC ZAHTJEVA