Dom zdravlja - SLUŽBA JAVNE NABAVE

Naslovna - NABAVA - Služba javne nabave

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 60 email:tajnica@dz-sdz.hr
IBAN: HR26 2407 0001 1000 4719 4 OIB: 048478521122

Vaše mišljenje nam je važno ....


SLUŽBA JAVNE NABAVE

 • Voditeljica službe javne nabave:

  ZOKIĆ IVA dipl. iur.
  gsm: +385(0)99 249 59 84
  telefon: +385(0)21 48 03 87
  email: javna.nabava@dz-sdz.hr
 • Kontakt za djelatnike DZ-a radi narudžbe:

  LENDIĆ ANTE
  telefon: +385(0)21 32 32 39