Dom zdravlja - UPRAVNO VIJEĆE

Naslovna - Dom zdravlja - upravno vijeće

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 60 email:tajnica@dz-sdz.hr
IBAN: HR26 2407 0001 1000 4719 4 OIB: 048478521122

UPRAVNO VIJEĆE

 • Predstavnici osnivača Županije splitsko-dalmatinske


  Predsjednica UV-a:
  Diana Luetić, dipl.iur.
  Članovi UV-a:
  Nela Norac-Kevo dipl.oecc.
  Doc. dr. sc. Ante Obad dr. med.
 • Predstavnik Stručnog vijeća DZ


  Edisa Ercegović, dr. med., specijalist medicine rada i športa
 • Predstavnik radničkog vijeća DZ


  Sonja Bašković