Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Naslovna - Kontakt informacije

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2 telefon:+385(0)21 48 10 60 email:tajnica@dz-sdz.hr
IBAN: HR26 2407 0001 1000 4719 4 OIB: 04847852112
Molimo Vas obavijesti o slanju e-računa šaljite na slijedeći mail: eracun@dz-sdz.hr

Vaše mišljenje nam je važno ....


KONTAKTI